Genel Bilgi

Obstetrik ve Jinekolojide organ anatomisi, morfolojik ve fonksiyonel yapısı, damar yapılanması; buna bağlı dolaşım fonksiyonu, döngüsel fizyolojik olayların incelenmesi, gebelik seyrinin izlenmesi, sorunların ortaya konulması ve tanısının gerçekleştirilmesi ve hatta ultrasonografik görüntüleme rehberliğinde fetal girişim ve cerrahinin yapılabilmesi, ultrasonografi tekniğinin bize sağlamış olduğu yetkinliklerle mümkün olabilmektedir.

Bu anlamda ultrasonografi teknolojisindeki yeni gelişme ve teknolojilerin kliniğe uygulanması, ultrasonografi muayene yöntemleri ile elde edilen klinik ve araştırma verilerinin uygulamalara rehberlik etmesi kadın doğum uzmanlık alanın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Tüm bu amaçları sağlamak ve meslektaşlarımızın klinik ve bilimsel gelişmelere erişebilmesi adına derneğimiz; klinik ve uygulama kılavuzları, görüş bildirimleri, kongreler, mezuniyet sonrası eğitim kursları, bilimsel makale sunumlarına imkân sağlayacak dergi yayınlanması vb. konularında faaliyetini sürdürmekte ve çeşitli çalışmalara yardımcı olmaktadır.