OJUD

Obstetrik ve Jinekolojide organ anatomisi, morfolojik ve fonksiyonel yapısı, damar yapılanması; buna bağlı dolaşım fonksiyonu, döngüsel fizyolojik olayların incelenmesi, gebelik seyrinin izlenmesi, sorunların ortaya konulması ve tanısının gerçekleştirilmesi ve hatta ultrasonografik görüntüleme rehberliğinde fetal girişim ve cerrahinin yapılabilmesi, ultrasonografi tekniğinin bize sağlamış olduğu yetkinliklerle mümkün olabilmektedir.

Bu anlamda ultrasonografi teknolojisindeki yeni gelişme ve teknolojilerin kliniğe uygulanması, ultrasonografi muayene yöntemleri ile elde edilen klinik ve araştırma verilerinin uygulamalara rehberlik etmesi kadın doğum uzmanlık alanın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Tüm bu amaçları sağlamak ve meslektaşlarımızın klinik ve bilimsel gelişmelere erişebilmesi adına derneğimiz; klinik ve uygulama kılavuzları, görüş bildirimleri, kongreler, mezuniyet sonrası eğitim kursları, bilimsel makale sunumlarına imkân sağlayacak dergi yayınlanması vb. konularında faaliyetini sürdürmekte ve çeşitli çalışmalara yardımcı olmaktadır.

Sayın üyemiz

Derneğimizin seçimli olağan genel kurulu 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 18.00 de dernek merkezinde (Perinatal Tıp Vakfı- Cumhuriyet Cad No: 30/5 Elmadağ -Taksim-İstanbul) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda 15 gün sonra 15 Ekim 2021 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte toplanılacaktır. Gündem aşağıda yer almaktadır.
Saygı ile duyurulur.

Oluş Api
Dernek Başkanı

Gündem

-Açılış ve Saygı Duruşu
-Divan Seçimi
-Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının okunması ve ibrası
-Bilanço ve tahmini bütçe
-Tüzük değişikliği ile ilgili görüşlerin alınması ve oylanması
-Dernek organlarının seçimi
-Dilekler ve kapanış