Temel Ultrasonografi Yönergesi

TEMEL OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ

EĞİTİMİNDE MİNİMUM STANDARTLAR

Adayın embriyoloji, gebelik fizyoloji ve patofizyolojisinde temel bilgilere sahip olması beklenir.

Teorik ve pratik eğitim birbirinden ayrı ancak tamamlayıcı olmalıdır. Teorik eğitimde,

ultrasonografinin tanıdaki mümkün olan kapasitesi ve yeri hakkında adayın yeterli bilgiyi alması

amaçlanır. Pratik eğitimde ise, fetal prognoza katkı sağlayan normal ve anormal fetal gelişmeleri

tanıyıp ortaya koyabilecek, jinekolojik muayenede temel muayeneleri yapabilmek ve gereğinde

daha ileri düzey muayene imkanları gereken durumların belirlenip ileri merkezlerde ileri

araştırmalara yönlendirilmesi konusunda yeterli bilgi ve beceri düzeyine adayın erişmesini

sağlamak amaçlanır. Her fetal muayene sonucu bir rapor halinde hastaya verilmelidir.

TEORİK PROGRAM

Adayın aşağıdaki konuları anlamaya ve tartışmaya muktedir olması beklenir.

Tıbbi ultrasonun temel fiziki özellikleri

Akustik, kayıp, absorbsiyon, yansıma ve ses hızı konusundaki gerekli bilgi, ultrason probundan

yayılan devamlı ve aralıklı dalgaların doku üzerindeki etkileri (biolojik, ısı ve diğer etkileri)

Tıbbi aletlerin temel kullanım özellikleri, problar ve diğer ilgili eklerin kullanımı, Doppler

prensipleri, renkli akım çalışmaları, hata ve artefaktlar, bilgilerin derlenmesi, ölçüm metodları,

görüntü depolanması ve analizi.

Obstetrik

Erken gebelik:

a. Aday bu konuda geçerli bir birinci trimester sertifikasyon teorik kursuna (nukal) katılmış

olmalıdır

b. Normal erken gebelik, gebelik kesesi, yolk kesesi, çoğul gebelik, koryonisite, dış gebelik

c. Erken gebelikte normal anatomi, nukal kalınlık, kistik higroma, Fetal hidrops

d. CRL gibi embryonal-fetal biometri, Fetal viabilite

e. Hidatidiform mol ve erken gebelik kayıplarının ultrason bulguları

f. Serviksin normal görünümü

g. Amnios sıvı volümü

h. Plasenta yapı ve lokalizasyonu

18-22 Hafta Normal Fetal Anatomi

a. Kranium değerlendirilmesi

b. Ventriküller, serebellum

c. Omurga (longitudinal ve transvers)

d. Kalp atım ritmi, 4-odacık görüntüsü

e. Toraks ve abdomen şekli

f. Mide, karaciğer, böbrekler ve mesane, karın duvarı ve göbek kordonu girişi

g. Femur ölçümü, tibia, fibula, humerus, radius, ulna, eller ve ayaklar (uzun kemiklerin

şekil ve ekojeniteleri ve hareketleri

h. Çoğul gebelikler: koryonisite

i. Plasenta, kordon ve amnios sıvısı değerlendirilmesi

Fetal biometri: CRL, BPD, HC, FL, AC ve diğer gerekli ölçümler

Gebelik Yaşı Tayini: Ultrasonografik ve diğer yöntemlerin gebelik yaşı tayininde kullanılması ve

doğru tahmin kısıtlılıkları

Fetal Büyüme: Ultrasonografik tek ya da seri ölçümlerin fetal büyümeyi belirlemedeki kısıtlılıkları

ve değerlendirilmesi, fetal ağırlık tahmini

Jinekoloji

Normal Pelvik Anatomi

a. Uterus:Boyut, pozisyon, şekil, endometriumun morfolojik değişimleri ve kalınlık

ölçümü

b. Yumurtalıklar: Boyut, pozisyon, şekil, siklik morfolojik değişiklikler, folikül-korpus

luteum ölçümleri, peritoneal sıvı değerlendirmesi

Jinekolojik Komplikasyonlar

a. Uterus: Myom, adenomyozis, endometrial hiperplazi, endometrial kanser, polip, IUD

lokalizasyonu

b. Tubalar: Hidrosalpenks ve diğer patolojiler

c. Overler: Selim ve habis kistler, morfolojik skorlama, endometriozis, over kanseri, pelvik

kitlelerde ayırıcı tanı

İnfertilite: Spontan ve ovulasyon indüksiyonunda folikülometri, hiperstimülasyon, PCO,

sonosalpingografi

Ultrason Ünitesinin Organizasyonu: Altyapı, belgelendirme ve arşiv, kalite kontrol, bilgisayar

donanımı ve yedekleme

Ultrason muayenesinin getireceği mediko-legal sorunlar

Etik ve hasta bilgilendirilmesi

PRATİK PROGRAM (teorik ile birlikte birleştir)

Deneyim kazanılması

Transabdominal ve transvajinal Ultrasonografi ile erken gebelik ve acil jinekolojik sorunların

tanınması

a. Erken Gebelik: Fetal viabilite, gebelik kesesi, yolk kesesi, embryo, çoğul gebelik ve

koryonisite. Birinci trimester ultrasonografisinin pratik eğitimi, NT kalınlığı ölçümü

b. Patoloji: Erken gebelik kaybı, dış gebelik, nukal kalınlık, hidrops, major anomaliler,

mol, gebelik ve pelvik tümörler

c. Jinekoloji: Normal pelvik anatomi, uterus boyutu ve endometrium kalınlığı, over

boyutları, myom, kist, hidrosalpenks gibi pelvik tümörler, peritoenal sıvı, IUD

Gebeliğin 18.haftasından itibaren transabdominal ultrason ile, aşağıdaki normal Fetal anatomik

yapıların tanınması

a. Baş kemiklerinin şekli,

b. Beyin, ventriküller, arka çukur, serebellum

c. Spinalar (longitudinal ve transvers)

d. Kalp atım hızı ve ritmi, 4-odacık görüntüsü

e. Akciğerler, toraks ve abdomen şekli

f. Mide, karaciğer, böbrekler ve mesane, karın duvarı ve göbek kordonu

g. Femur, tibia, fibula, humerus, radius, ulna, eller ve ayaklar (uzun kemiklerin şekil ve

ekojeniteleri ve hareketleri)

h. Çoğul gebelikler: Fetal gelişim, koryonisite

i. Amnios sıvısı volümü, plasenta lokalizasyonu, kordon damarları

Fetal biometri: CRL, BPD, HC, FL, AC ölçümleri ve fetal büyüme eğrisi

Sertifikasyon

Eğitmen refakatinde en az

a. 100 jinekolojik ultrason muayenesi ve erken gebelik problemleri (ağırlıklı olarak

transvajinal)

b. 150 Obstetrik ultrason (tüm obstetrik durumları kapsayan) tamlanmalıdır.

SINAV:

Bu sınav Kadın-Doğum uzmanlık eğitimi süresince yapılmış olmalıdır.. Çoktan seçmeli olarak

düzenlenmelidir. Pratik uygulamaya yönelik olmalı, fetal sonografik anatomi ve resim üzerinde

yorum yapılması şeklinde soruları da içermelidir.

Bizden Haberler
E-Posta Listesi

Sizde e-posta listemize üye olarak güncel haberleri ve duyuruları edinebilirsiniz

Copyright 2014 ® by Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
Powered by TuruncuCMS