Perinatal Ultrasonografi Yönergesi

PERİNATAL ULTRASONOGRAFİ SERTİFİKASYON

EĞİTİMİNDE MİNİMUM STANDARTLAR

 1. Tanım:
  • Gebelikten önce, gebelik sırasında ve gebelik sonrasında detaylı risk değerlendirmesi, önceden bilinen ya da gebelik muayenesi ve fetusun ultrasonografik muayenesi sonucunda saptanan (genetik-enfeksiyon-sendrom-erken doğum ve benzeri gibi) yüksek riskli gebeliklerin ileri tanı ve tedavisine yönelik ileri ultrasonografik incelemelerin yapılmasını,
  • İnvaziv girişimleri de gerektirebilecek maternal ve fetal hastalıkların antenatal tanısı ve yönetimini kapsar.
 2. Eğitimin organizasyonu ve şartları
  1. En az 5 yıldır Temel Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Sertifikasına sahip Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak gereklidir
  2. Sertifikasyon programına başvuru, eğitimi verecek merkezin oluru ile Ultrasonografi Sertifikasyon Komisyonu tarafından kabul edilir ve yönlendirilir. Eğitim sonunda, ilgili merkezi yorumu ve sınav sonuçları ışığında Perinatal Ultrasonografi Sertifikasyonu, Ultrasonografi Sertifikasyon Komisyonunca yapılır.
  3. Eğitim alan kişiler yatan ve ayaktan başvuran gebelerin bakımında, ultrason muayenelerinde, intrauterin girişimlerde, eğitim aktivitelerinde, diğer sağlık personelinin eğitiminde aktif görev alırlar. Klinik araştırmalara katılmak esastır.
  4. Eğitilen için yıllık minimum aktivite: Eğitici rehberliğinde 200 yüksek riskli gebelik yönetimi, 200 ileri düzey ultrason muayenesi, 50 fetal invaziv girişim
  5. Eğitim süresi minimum iki yıldır ve aşağıdaki alanlardaki klinik uygulamaları ve araştırmaları içermelidir.
   1. Gebelik endokrinolojisi
   2. Embriyoloji –Teratoloji
   3. Fetal fizyoloji
   4. Fetal fizyopatoloji
   5. Biokimya, gebe ve fetusla ilgili farmakoloji ve patoloji
   6. Genetik danışma
   7. Gebeliğin medikal ve cerrahi komplikasyonları
   8. Abdominal gebelik
   9. Anormal maternal serum testleri
   10. Fetal hidrops: immune, nonimmune
   11. Fetal anomali veya sitogenetik anomaliler
   12. Fetal supraventriküler taşikardi veya konjenital kalp bloku
   13. Servikal yetmezlik, izoimmunization , uterin anomaliler
   14. Çoğul gebelikler
   15. Tekrarlayan düşükler
   16. Oligohidramnios, Polihidramnios
   17. Plasenta akreta, inkreta, perkreta
   18. Preterm membran açılması, preterm doğum
   19. Fetal kayıp anamnezi
   20. İkinci/üçüncü trimester kanamaları
   21. İntrauterin gelişme geriliği şüphesi
   22. İkizden ikize transfüzyon sendromu
  6. Ultrason muayeneleri ve invaziv girişimleri de içeren fetal tıp uygulamaları, operatif girşimler ve intrapartum yaklaşım
   1. Koryon Villüs Örneklemesi, Amniosentez
   2. Ayrıntılı ayırıcı tanı ultrasonografisi
   3. Fetal kan örneklemesi
   4. Fetal transfüzyon
   5. Fetal doku biopsisi
   6. Fetal redüksiyon
   7. Fetal cilt biopsisi
   8. Fetoskopi/embryoskopi
   9. Diğer fetal tanı ve tedavi yöntemleri
   10. Hemoglobinopatiler/Orak hücreli anemi
   11. Geçirilmiş ya da mevcut tromboembolik hastalıklar
   12. Alloimmun / otoimmun trombositopeni
   13. Enfeksiyonlar: Human immunodeficiency virus, sitomegalovirus, Toksoplasmozis, Rubella, Parvovirus, Varicella, Herpes (primer), Septisemi, Koksidiomikozis, diğer yaşamı tehdid eden enfeksiyonlar
   14. Konsültasyonlar
   15. Klinik ve laboratuvar genetiği
   16. Klinik yönetim ve yaklaşım
   17. Öğretim
   18. Yasal ve etik konular
   19. Epidemiyoloji, istatistik, araştırma, değerlendirme
   20. Eğitim süreci bir karne vasıtası ile izlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Aday tüm olgu ve girişimleri için gerekli bilgileri, resimleri ve belgeleri bu karne ile sunar.
  7. Eğitim alan kişi Ultrasonografi Sertifikasyon Komisyonu tarafından onaylandığı takdirde bir başka merkezde sınırlı sürelerde eğitim alabilir.
 3. Eğitim süresince, Ultrasonografi Sertifikasyon Komisyonu tarafından kredilendirilmiş ultrasonografi kongre ya da kurslarının en az ikisine katılmış ve en az birinde tebliğ yapmış olmalıdır. Türk Tıp Dizinine dahil hakemli dergilerde en az bir ve uluslararası hakemli dergilerde en az bir araştırma ya da olgu sunumu yayınlanmış olmalıdır.
 4. SINAV
  Komisyon tarafından seçilen Eğitici Sertifikalı üç kişi sınav jürisini oluşturur. Üç kişiden biri eğitimin verildiği merkezden olmalıdır. Sınav sözlüdür. Ayrıca hasta üzerinde, ultrason muayenesi, fetal anatomi sonografisi, Doppler uygulamaları ve örnek invazif girişim uygulaması yapılır.
Bizden Haberler
E-Posta Listesi

Sizde e-posta listemize üye olarak güncel haberleri ve duyuruları edinebilirsiniz

Copyright 2014 ® by Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
Powered by TuruncuCMS