Jinekolojik Ultrasonografi Yönergesi

İLERİ JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ SERTİFİKASYON

EĞİTİMİNDE MİNİMUM STANDARTLAR

Adayın Temel Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Sertifikası olmalıdır.

Jinekolojik muayenede temel muayeneleri yapabilmek ve gereğinde daha ileri düzey muayene

yöntemleri ile, ayırıcı tanı ve tedavi seçenekleri konusunda yeterli bilgi ve beceri düzeyine erişmesini

sağlamak amaçlanır.

Teorik ve pratik eğitim birbirinden ayrı ancak tamamlayıcı olmalıdır.

Başvurulardan uygun olanları belirleyerek eğitim merkezlerinde eğitimlerini yapmalarını sağlanır.

TEORİK PROGRAM

Adayın aşağıdaki konuları anlamaya ve tartışmaya muktedir olması beklenir.

Jinekoloji

• Normal Pelvik Anatomi

• Serviks: Boyut, pozisyon şekil değişiklikleri

• Uterus: Boyut, pozisyon, şekil, endmetriumun morfolojik değişimleri ve kalınlık

ölçümü, intraperitoneal peritoneal değerlendirme.

• Yumurtalıklar: Boyut, pozisyon, şekil, siklik morfolojik değişiklikler, folikül-korpus

luterum ölçümleri, peritoneal sıvı değerlendirmesi

Jinekolojik Patolojiler

• Uterus: Myom, adenomyozis, endometrial hiperplazi, endometriyal kanser, polip, IUD

lokalizasyonu; ilgili patolojilerin tanısı ve ayırıcı tanısı

• Tubalar: Hidrosalpenks, sonosalpingohisterografi ile uterin kavite ve tubaların açıklığının

değerlendirilmesi

• Overler: Fonksiyonel kistler, retansiyon kistleri, yalancı kistler, selim over tümörleri ve habis

over tümörlerinin morfolojik skorlaması ve ayırıcı tanısı, pelvik kitlelerde ayırıcı tanı

• Dış gebeliğin ayırıcı tanısı, medikal ve cerrahi tedavisi seçeneklerinin belirlenmesi ve

uygulanması

• Selim ve habis tümörlerinin ayırıcı tanısında renkli akım ve Doppler incelemelerin kullanımı

ve kısıtlılıklarının bilinmesi

• Girişimsel jinekolojik tanı ve tedavi yöntemlerinin yapılabilmesi

İnfertilite: Spontan ve ovulasyon indüksiyonunda folikülometri, hiperstimülasyon ve endokrin

patolojilerin tanı ve ayırıcı tanı uygulamalarının bilinmesi ve bu durumlarda renkli Doppler

ultrasonografi kullanımı. Girişimsel sonografi: Oosit toplanması, kist aspirasyonu, pelvik abse drenajı

Ultrason Ünitesinin Organizasyonu: Altyapı, belgelendirme ve arşiv, kalite kontrol, bilgisayar

donanımı ve yedekleme konusunda organizasyon kabiliyetinin geliştirilmesi

Ultrason muayenesinin getireceği mediko-legal sorunların değerlendirilmesinde yeterlilik

Etik ve hasta bilgilendirilmesi konusunda yeni gelişmelere uyumun sağlanmasında ve çözüm

üretilmesinde yeterli olması

PRATİK PROGRAM

Deneyim kazanılması: Transabdominal ve transvaginal Ultrasonografi ile erken gebelik ve acil

jinekolojik sorunların tanınması

Erken Gebelik: Dış gebelik, fetal viyabilite, gebelik kesesi, yolk kesesi, embriyo, çoğul gebelik tanısı

Patoloji: Erken gebelik kaybı, dış gebelik, mol, gebelik ve pelvik tümörler

Jinekoloji: Normal pelvik anatomi, uterus boyutu ve endometrium kalınlığı, over boyutları, myom,

kist, hidrosalpenks gibi pelvik tümörler, peritoenal sıvı, RIA, Doppler

Sertifikasyon

Eğitmen refakatinde en az 300 jinekolojik ultrason muayenesi ve erken gebelik problemleri (ağırlıklı

olarak transvaginal)

Karne: A4 kağıt üzerine 200 olgu üzerinde Doppler çalışması (ultrason resimleri dahil, en az 100’ü

patolojik olmalı)

Sınav: Çoktan seçmeli veya kısa açıklamalı cevaplar (3-4 olgu) şeklinde düzenlenmelidir. Hasta

üzerinde, 30 dakikalık transvaginal ultrason muayenesi, resimlerinin alınması ve resim üzerinde

yorum yapılması şeklinde olmalıdır.

Bizden Haberler
E-Posta Listesi

Sizde e-posta listemize üye olarak güncel haberleri ve duyuruları edinebilirsiniz

Copyright 2014 ® by Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
Powered by TuruncuCMS