Tarihçe

Obstetrik Jinekoloji Ultrasonografi Derneği 1997 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği adresinde kuruldu ve ilk toplantısını 16.7.1997 tarihinde yaptı.
 
Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri (16.06.1997-06.12.1997): Cihat Şen (Kurucu Başkan), Lütfü Önderoğlu, Murat Yayla, Fuat Demirkıran ve Turgay Şener’den, diğer kurucu üyeler ise Erol Tavmergen, Herman İşçi, Erdoğan Ertüngealp, Rıza Madazlı, Orhan Ünal, Tahsin Ayanoğlu ve Seyfettin Uludağ’dan oluştu.