Kurul ve Komiteler

Başkan

Ebru Tarım
 
Geçen Dönem Başkanı
Gökhan Göynümer
 
Sayman
Gürsoy Pala
 
Sekreter
Filiz Çayan
 

Üyeler

Oluş Api
Cihat Şen
Murat Yayla


 
ONUR KURULU

Fuat Demirkıran
Tugan Beşe
Gökhan Göynümer

 

DANIŞMA KURULU

Ebru Tarım (Bşk)
Oluş Api
Tugan Beşe
Filiz Çayan
Fuat Demirkıran
Sertaç Esin
Elif Gül Yapar Eyi
Gökhan Göynümer
Burçin Kavak
Gürsoy Pala
İbrahim Polat
Mekin Sezik
Cihat Şen
Turgay Şener
Başar Tekin
Ahmet Yalınkaya
Murat Yayla

 

DENETLEME KURULU

Ali Gedikbaşı (Bşk)
Turgay Şener
İbrahim POLAT